PRESENTACIÓ

Socios

FORWARD ECONOMICS S.L.P. és una Firma especialitzada d’Auditors fundada al 1991 i inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes amb el número S-1287. La nostra principal característica és que estem dedicats de forma exclusiva a l’activitat d’auditoria de Comptes, tant de Comptes Anuals com de Comptes Justificatius de Subvencions.

FORWARD ECONOMICS té com a filosofia essencial el servei personalitzat al client; cada client de la nostra Firma té assignat a un professional responsable de la relació amb el nostre despatx i a la vegada supervisa la qualitat dels serveis que se li presten.

La nostra estructura està configurada per un equip de professionals altament qualificats. Els programes de formació continuada de tot el personal asseguren el manteniment d’un alt nivell de coneixements, permanentment portats al dia. El nostre equip professional està format per 33 persones i totes elles tenen com a principal objectiu professional el d’optar a l’excel•lència en el seu treball, i a la vegada, i no menys important, el d’oferir a totes les persones amb les quals pugui relacionar-se en el desenvolupament del seu treball, un exquisit i cordial tracte personal. Disposem d’oficina també a Madrid i de dues persones assignades a Sevilla i una altre a Vitòria.

Com a despatx de serveis professionals, el major actiu amb el que compte FORWARD ECONOMICS, és el seu equip humà. És per això que un dels seus principals objectius és aconseguir que totes i cada una de les persones integrants de la Firma, siguin persones que es trobin a gust formant part de l’equip i que la seva pertinença a FORWARD ECONOMICS sigui motiu d’orgull personal i satisfacció professional. Forma part dels instruments per aconseguir tals fins, l’existència de diferents espais per a compartir, tant experiències professionals, com per aprofundir en les relacions personals amb els altres components de l’equip.

La nostra clientela abasta un ampli espectre; des de empreses i entitats de petita dimensió, fins a d’altres de dimensió molt més gran, i repartides per tota la geografia de l’Estat Espanyol. La forma jurídica dels nostres clients respon tant a societats mercantils com a qualsevol altre tipus d’Entitats (Fundacions, Associacions, Cooperatives, Federacions Esportives, Col•legis Professionals i Mutualitats de Previsió Social). Tot i així i en aquest sentit ressaltem l’alta especialització en Entitats Sense Afany de Lucre així com d’Economia Social en general; sent un percentatge superior al 60% els clients que formen part d’aquest col·lectiu. La nostra Firma ofereix a tots ells els seus serveis amb elevada eficiència, amb comprensió de la idiosincràsia pròpia de cada un d’ells, aportant la nostre experiència a la possible millora dels seus processos i sempre amb costos moderats ajustats a la dedicació real emprada.

Som membres del GRUP 20 d’Auditoria, el qual agrupa firmes d’auditoria actuant com a fòrum de reflexió, debat i opinió sobre els aspectes relacionats amb l’auditoria, sobre el seu paper en la societat i, en general, sobre tot allò que fa referència a la transparència de la informació econòmica i financera.


Equipo Equipo Equipo Equipo


Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Acepto consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información Aceptar